VeSA Kyminlinnan linnoitus- ja rakennuspiirustusten arkisto > VeSA Kyminlinnan linnoitus- ja rakennuspiirustukset > MT Kyminlinnan linnoitus. Kyminlinnan linnoitusalueen puoleentoista virstaan ulottuva ympäristön yleisasemakartta. 1816-1816 (1, 10.4.1816) > kuva 1

http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=5270343